logo

De Brinken Knapt Op

Wie zitten er in de bewonerscommissie?

De bewoners in de bewonerscommissie stellen zich graag aan je voor. Lees hieronder wat zij belangrijk vinden voor de openbare ruimte van De Brinken. Ze vertellen ook wat ze willen bereiken in de bewonerscommissie. 

Raymond Versteegh

woont 3 jaar in De Brinken

"Ik vind het belangrijk dat er kindvriendelijke plekken in de buurt komen, bijvoorbeeld een echte rommelspeelplaats. En een leuke plek voor oudere kinderen (10-16jr)? Het buurtcentrum De Wiekslag wordt goed bezocht maar mag zich meer richten op de jeugd. In de bewonerscommissie wil ik bereiken dat er een echte vindplek komt waar je steeds weer wordt verrast door wat je vindt waarvan je nooit wist dat je het zocht.”

Alfons Witsiers

woont 11 jaar in De Brinken

"Ik vind het belangrijk dat de openbare ruimte veilig en doelmatig wordt heringericht, dat het groene karakter behouden blijft, dat onnodige verharding verdwijnt en dat De Brink fietsvriendelijker wordt. In de bewonerscommissie wil ik bereiken dat De Brinken (behalve De Brink) wordt ingericht als (woon)erf en dat het groene karakter van de wijk zoveel mogelijk behouden blijft.”

Dorothea Schallenberg

woont 14 jaar in De Brinken

"Wij (Marjolein, Chantal, Sabine en ik) vinden het belangrijk dat de buurt netjes, veilig en gezellig blijft voor voor onze kinderen! Wij organiseren een hoop voor de buurt en willen nog meer voor de buurt kunnen betekenen en onze meningen en feiten bij u op tafel kunnen leggen zodat we samen kunnen werken aan een gezellige en nette veilige wijk! ”

Sabine Kuijt

woont in De Brinken

"Wij (Marjolein, Chantal, Dorothea en ik) vinden het belangrijk dat de buurt netjes, veilig en gezellig blijft voor voor onze kinderen! Wij organiseren een hoop voor de buurt en willen nog meer voor de buurt kunnen betekenen en onze meningen en feiten bij u op tafel kunnen leggen zodat we samen kunnen werken aan een gezellige en nette veilige wijk! ”

Marjolein van Zijl

woont 4 jaar in De Brinken

"In vind het belangrijk dat er voldoende speelmogelijkheden zijn voor de kinderen en dat deze veilig zijn (samen met Chantal, Dorothea, Sabine). In de bewonerscommissie wil ik bereiken dat de buurt wordt opgeknapt voor jong en oud."

Chantal van Zijl

woont 1,5 jaar in De Brinken

"Samen met Marjolein, Dorothea en Sabine vind ik het belangrijk dat de bestrating, veiligheid en ook de verlichting in de wijk wordt aangepakt, voor jong en oud. In de bewonerscommissie wil ik bereiken dat dit allemaal wordt aangepakt.”

Gerard Delsman

woont 45 jaar in De Brinken

"Ik vind het belangrijk dat de wijk veilig is en goed bereikbaar en dat het parkeren verbeterd wordt. In de bewonerscommissie wil ik bereiken dat er goede en snel uitvoerbare ideeën worden gegenereerd.”

Larissa Storm - Vesteda

woont niet in De Brinken

"Ik vind het belangrijk dat er een duurzame inhaalslag gemaakt wordt in het onderhoud van het straatwerk en het gemeentegroen. Dat horen we bij Vesteda vaak als klacht. Vesteda is eigenaar van de woningen aan de Noorder-, Zuider-, Abdij- en Molenbrink. In de bewonerscommissie wil ik bereiken dat er een gedragen en duurzaam plan gepresenteerd gaat worden waarin veiligheid en groen voorop staan en de sociale cohesie tussen de bewoners verbeterd wordt.”

Steven Fraterman

woont 1 jaar in De Brinken

"Ik vind het belangrijk dat er betere bestrating komt, veilige speeltuinen en een geasfalteerd voetbalveld met een hek er omheen. In de bewonerscommissie wil ik bereiken dat iedereen het naar zijn zin heeft in de wijk met een mooiebalans tussen groen en veilig wonen.”

Frans Helvensteijn

woont 10 jaar in De Brinken

"Ik zit vooral namens het Wijkberaad Kraayenstein in deze commissie. Dat wil zeggen dat ik als bewoner voldoende items zie en hoor waar ik als bewoner over mee wil denken. In de bewonerscommissie wil ik bereiken dat er een mooi en door iedereen gedragen plan wordt bereikt.”

Concetta Pirozzi

woont 1,5 maand in De Brinken

"Ik vind het belangrijk dat er voldoende veiligheid wordt gecreëerd voor jong en oud, bijvoorbeeld door het vernieuwen van de bestrating en het aanbrengen van verkeersborden. In de bewonerscommissie wil ik bereiken dat wij met zijn allen een mooie groene veilige wijk voor jong/oud gaan creëren. Een wijk waar iedereen zich thuis en veilig kan voelen en dat wij de speelgelegenheden die in de wijk staan, naar een next level kunnen brengen.”

Gerard Verspuij

woont 15 jaar in De Brinken

"Ik vind het belangrijk dat we er met elkaar een prachtige, groen, sociale en veilige buurt van maken en houden, waar we zelf trots op zijn. In de bewonerscommissie wil ik bereiken dat we een groene en sociale buurt worden en blijven.”

Patrick Triep

woont 6 jaar in De Brinken

"Ik vind het belangrijk dat de veiligheid in straten, stoepen, pleinen, speeltuinen, maar ook voor het parkeren, wordt verbeterd. In de bewonerscommissie wil ik bereiken dat de wijk (kind) vriendelijker wordt voor alle leeftijden.”

Karel Hemmes

woont 25 jaar in De Brinken

"Ik vind het belangrijk dat de bestrating, de verlichting en de verjonging van het groen in zijn totaliteit wordt aangepakt. We moeten weer een duidelijk onderscheid kunnen zien tussen autogedeelte (klinkers) en wandelgebied (stoeptegels). In de bewonerscommissie wil ik bereiken dat de wijk voor eenieder als prettig ervaren wordt.”

Login om verder te gaanAnnuleren