logo

De Brinken Knapt Op

Veelgestelde vragen

In het kort

Heb je vragen over De Brinken Knapt Op? Bekijk dan of je vraag op deze pagina beantwoord wordt.

Staat het antwoord op je vraag er niet tussen? Stuur dan een e-mail naar debrinkenknaptop@denhaag.nl. De medewerkers van het project beantwoorden je vraag zo snel mogelijk!

Wat betekenen de coronamaatregelen voor de uitvoering?

Voor lopende projecten, zoals De Brinken Knapt Op, vindt het college het belangrijk dat die zoveel mogelijk volgens planning worden uitgevoerd. Dat zorgt namelijk ook voor werk en inkomsten bij bedrijven. Zo wordt voorkomen zorgt dat nog meer bedrijven in problemen komen.
Verder is het voor het welzijn van de wijk en de bewoners belangrijk dat de wijk wordt opgeknapt. Daar vragen bewoners al langere tijd om. Het geld dat in het coalitieakkoord is toegezegd zal dan ook volgens plan besteed worden aan het verbeteren van de openbare ruimte van De Brinken.

Hoeveel geld is er beschikbaar?

De gemeente heeft € 4 mln vrijgemaakt (excl. voorbereidingskosten). Van dit geld wordt de wijk opnieuw ingericht. Daarnaast kunnen er extra projecten worden uitgevoerd om de openbare ruimte nog verder te verbeteren. Dit bedrag lijkt voldoende om alle projecten uit te kunnen voeren. Er moet echter rekening worden gehouden met een bedrag voor onvoorziene uitgaven. De genoemde bedragen zijn immers slechts ramingen. Bij het maken van het voorlopig ontwerp kunnen de kosten nauwkeuriger worden berekend. Mogelijk passen dus niet alle extra projecten binnen het budget. We willen daarom nog steeds graag van de bewoners weten naar welke projecten hun voorkeur uit gaat.

Worden alle projecten waar de bewoners op stemmen uitgevoerd?

De extra projecten die binnen het budget passen worden uitgevoerd. De projecten die niet meer binnen het budget passen komen op een reservelijst.

Kunnen alle projecten tegelijk worden uitgevoerd?

Nee, het opknappen van de wijk is een flinke klus. Een aannemer kan niet overal tegelijk aan het werk gaan. Daar komt bij dat er nog meer onderzoek nodig is om wortelopdruk structureel aan te kunnen pakken. Er moet worden bekeken of de groeiplaats van een boom kan worden verbeterd of dat het mogelijk is om de boom te verplaatsen.

Worden de projecten met de meeste stemmen als eerste uitgevoerd?

Het is niet zo dat de extra projecten die het hoogst op de lijst staan altijd als eerste worden uitgevoerd. Dat komt omdat niet alle projecten evenveel voorbereidingstijd kosten. Daardoor kan het zijn dat kleinere projecten eerder worden uitgevoerd dan grotere projecten. Verder probeert de gemeente ‘werk met werk te maken’. Dat wil zeggen dat werkzaamheden voor het ene project worden meegenomen in de werkzaamheden voor het andere project. Ook dat kan betekenen dat projecten waarop minder vaak is gestemd toch eerder worden uitgevoerd, omdat ze kunnen meeliften op de werkzaamheden voor een ander project.

Wanneer start de uitvoering van de projecten?

De uitvoering van het opknapplan kan naar verwachting starten in 2021. Niet alle projecten worden tegelijkertijd uitgevoerd. Het kan zijn dat (kleinere) projecten die minder stemmen hebben gekregen dan (grotere) projecten die meer stemmen hebben gekregen. Voor grotere projecten is meer voorbereidingstijd nodig.

Hoe lang duurt het uitvoeren van het opknapplan?

Het uitvoeren van het totale opknapplan kan meerdere jaren in beslag nemen. Sommige projecten kunnen niet meteen worden uitgevoerd, omdat er eerst onderzocht moet worden hoe de wortelopdruk structureel kan worden opgelost. Of omdat er een definitief ontwerp voor de herinrichting moet worden gemaakt. Of omdat gefaseerd uitvoeren beter is voor de biodiversiteit.

Waarom wordt bij de uitvoering van sommige projecten de omgeving nog een keer betrokken?

De projecten voor de herinrichting van De Brinken zijn in deze fase nog impressies. Deze worden uitgewerkt tot een schetsontwerp en een voorlopig ontwerp (VO). Dit VO wordt ter inzage gelegd. Bewoners kunnen hun zienswijze op het VO doorgeven aan de gemeente. De reacties kunnen worden verwerkt in het Definitief Ontwerp (DO) voor de herinrichting van De Brinken.

Er moeten best veel bomen worden vervangen om de wijken ook in de toekomst mooi te houden. Hoe gaat de gemeente hier mee om?

Het klopt dat er in de wijk veel bomen zijn die de bestrating kapot drukken (wortelopdruk). Uitgangspunt van de gemeente is dat er alleen bomen worden gekapt als is aangetoond dat het niet anders kan. Er wordt dan ook eerst gekeken of het probleem van de wortelopdruk kan worden opgelost door de groeiplaats van een boom te verbeteren en door de boom meer ruimte te geven. Als dat niet mogelijk is wordt de boom gekapt. Ook slechte en dode bomen worden weggehaald. Wel is het zo dat er voor elke boom die wordt gekapt, een nieuwe terug komt. In de 'opknapwijken' gebeurt dat zoveel mogelijk in de groenzones. Als dat niet mogelijk is worden er op andere plekken in de wijk of in de stad nieuwe bomen terug geplant.

Login om verder te gaanAnnuleren