logo

De Brinken Knapt Op

Keuze van de bewonerscommissie

De Bewonerscommissie De Brinken Knapt Op bestond uit bewoners van De Brinken. De bewonerscommissie heeft de opknappunten samen met deskundigen van de gemeente uitgewerkt in 12 projecten voor het basisplan voor de herinrichting. Hier zie je de projecten die onderdeel uitmaken van het basisplan voor de herinrichting. Daarnaast zijn er 10 extra projecten uitgewerkt die de kwaliteit van de openbare ruimte nog verder kunnen verbeteren. Op die projecten konden alle bewoners van De Brinken stemmen.

De bewonerscommissie was een tijdelijke commissie die nu klaar is met haar werk. De gemeente wil de leden van de bewonerscommissie hartelijk danken voor de tijd, energie en creativiteit die ze in het uitwerken van de projecten hebben gestoken.

Waarom heeft de bewonerscommissie voor deze projecten gekozen?

Tijdens de eerste werkbijeenkomst heeft de bewonerscommissie aangegeven wat ze belangrijk vindt voor het opknapplan. Dat zijn de woonerfstructuur, de groene structuur en de hoeveelheid groen in de wijk. De bewonerscommissie vindt het belangrijk dat de hoeveelheid parkeerplekken gelijk blijft, dat De Brink veiliger wordt, dat er meer biodiversiteit komt en dat de wijk groener wordt en dat er ook speelplekken zijn voor de jongeren (12 tot 18 jaar). Bij de herinrichting willen ze deze karakteristieken bewaren en versterken. Hun keuzes zijn op deze uitgangspunten gebaseerd: bomen op plaatsen waar ze geen overlast veroorzaken en een betere afbakening voor de verschillende soorten verkeer (wandelen, fietsen en auto’s).

Hoe zijn de projecten tot stand gekomen?

De bewonerscommissie heeft in vier werksessies plannen voor de herinrichting uitgewerkt. Daarnaast zijn de opknappunten uitgewerkt in extra projecten: projecten die bovenop de herinrichting zorgen voor het verbeteren van de openbare ruimte van De Brinken. Ze hebben dat gedaan samen met deskundigen van de gemeente. Lees de verslagen van de werksessies via nieuws. Of lees meer over de werkwijze van de bewonerscommissie.

Hoe ziet het opknapplan er uit?

Het opknapplan is het pakket met projecten voor de herinrichting en de extra projecten voor het opknappen van de wijk. Hiervoor is € 4 mln beschikbaar, excl. voorbereidingskosten. Het opknapplan wordt nog een keer aan de wijk voorgelegd in de vorm van een voorlopig ontwerp. Op het voorlopig ontwerp is formele inspraak mogelijk.

Hoe is de bewonerscommissie samengesteld?

Bewoners en ondernemers konden zich t/m 21 oktober 2019 aanmelden voor de bewonerscommissie. Er hebben zich 14 gegadigden aangemeld. Deze konden allemaal deelnemen in de bewonerscommissie.

Loading...


 • Onderdeel van het basisplan herinrichting

  Het Molenpark

  22000
  22000
  0
  3486

  Het Molenpark


  Het Molenpark is een mooie groene ruimte die nu weinig gebruikt wordt. Het is een plek waar de oudere kinderen goed kunnen spelen. Maar ook waar ouderen goed moeten kunnen wandelen. Een plek waar je activiteiten met de buurt kunt doen. Het bosplantsoen langs de rand van het Molenpark is verwaarloosd. Door de uitgegroeide struiken is er een gevoel van onveiligheid. Het bosplantsoen wordt uitgedund zodat het water weer zichtbaar en bereikbaar wordt. Dan kunnen ook de aanlegsteigers weer gebruikt worden. Ook komt er een pannaveldje. Het pad wordt verhard met klinkers zodat het beter begaanbaar wordt.
  De bewonerscommissie vindt het een goed idee dat er iets gedaan wordt aan de sociale veiligheid. Het bosplantsoen wordt dan ook aantrekkelijk voor kinderen om er te spelen en hutten te bouwen. De bewonerscommissie geeft aan dat er ook speelmogelijkheden moeten zijn voor de oudere kinderen in de wijk. Het Molenpark is daar geschikt voor.  22000
 • Onderdeel van het basisplan herinrichting

  De Brinkpad

  120000
  120000
  0
  3485

  De Brinkpad


  Het De Brinkpad is een groene langzaam verkeersroute door de wijk. De groenzone is verwaarloosd. Het voorstel is om de groenzone terug te brengen tot de oorspronkelijke breedte. De groenzone is een belangrijke verbindingen tussen de groenstructuren van de wijk. Er worden meer verschillende soorten groen geplant voor meer biodiversiteit.
  De groenzone is op veel plekken smaller geworden door uitbreiding van de tuinen. Onderzocht moet worden of het mogelijk is om deze groenzone weer terug te brengen naar de oorspronkelijke breedte.  120000
 • Onderdeel van het basisplan herinrichting

  De Brink Zuid

  239000
  239000
  0
  3484

  De Brink Zuid


  De Brink is nu een asfaltweg waar aan beide zijden geparkeerd wordt. Het wordt als onveilig ervaren, omdat er hard wordt gereden en de weg te smal is voor gebruik door auto’s en fietsers. De weg moet tweerichting verkeer blijven. Door het parkeren te organiseren aan een kant van de weg in parkeervakken wordt de weg rustiger en veiliger. De parkeervakken krijgen klinkers. De weg wordt ingericht als 30km weg. Bij de aansluiting met de Kraayensteinlaan kunnen nieuwe bomen worden geplant. Ook komen er bomen bij de entrees naar de brinken.
  Bij de aansluiting aan de Kraayensteinlaan is ruimte voor het planten van nieuwe bomen.  239000
 • Onderdeel van het basisplan herinrichting

  De Brink Noord

  199000
  199000
  0
  3483

  De Brink Noord


  De Brink is te breed voor een 30km zone. De rijbaan wordt versmald. Aan de kant van de woningen deels groen geplant en deels ingericht met extra parkeerplaatsen.  199000
 • Onderdeel van het basisplan herinrichting

  Kastanjepleintje Zuiderbrink

  34000
  34000
  0
  3482

  Kastanjepleintje Zuiderbrink


  Op dit pleintje wordt meer groen geplant rondom de kastanjeboom. Er is ook ruimte voor extra parkeerplekken.
  Dit pleintje wordt niet gebruikt als ontmoetingsplek. Daarom wordt er groen geplant en komt er enkel een pad. Bankjes plaatsen is niet nodig.  34000
 • Onderdeel van het basisplan herinrichting

  Speelplek Noorderbrink - Zuiderbrink

  156000
  156000
  0
  3481

  Speelplek Noorderbrink - Zuiderbrink


  Dit pleintje wordt opgeknapt en er wordt meer groen geplant. De wortelopdruk wordt opgelost. Het verdiepte gedeelte krijgt hellingbanen zodat het beter bereikbaar wordt. Dit is meteen een speelaanleiding voor kinderen. Ook worden er nieuwe speeltoestellen geplaatst die gebruikt kunnen worden door de jongste kinderen (0-6 jaar) en oudere kinderen (6-12 jaar).
  De bewonerscommissie heeft aangegeven dat er vooral kinderen van 6-12 jaar spelen en dat de behoefte aan een speeltoestel voor de jongste kinderen 0-6 jaar onderzocht moet worden.  156000
 • Onderdeel van het basisplan herinrichting

  Plein Molenwiek

  179000
  179000
  0
  3480

  Plein Molenwiek


  Het plein bij het wijkcentrum de Molenwiek is erg versteend. Deze ruimte kan veel beter benut worden als het wijkcentrum deze ruimte gebruikt voor buitenactiviteiten. Het plein wordt zo ingericht dat deze plek hiervoor geschikt is. Ook wordt er meer groen geplant. De plantvakken krijgen zitranden.
  De bewonerscommissie heeft aan het wijkcentrum gevraagd welke activiteiten ook buiten plaats kunnen vinden.  179000
 • Onderdeel van het basisplan herinrichting

  Collectieve ruimtes

  638000
  638000
  0
  3479

  Collectieve ruimtes


  Het voetgangersgebied in de wijk krijgt een duidelijke vormgeving. Zo wordt helder waar de route loopt. Op de pleintjes aan deze route, de collectieve ruimtes voor en achter, kunnen verschillende speelaanleidingen voor jong (hinkelpad, knikkerpotje) en oud (schaaktafel) worden toegevoegd. Deze zijn nog te kiezen door de bewoners.  638000
 • Onderdeel van het basisplan herinrichting

  Molenbrink

  646000
  646000
  0
  3478

  Molenbrink


  De bestrating wordt vernieuwd. De klinkers die opnieuw te gebruiken zijn, worden gebruikt in de parkeervakken. Het parkeren wordt gestructureerd en duidelijk aangegeven Om de parkeervakken heen komen groenvakken met bomen. . De bomen van het bestaande parkeerterrein worden weggehaald. Deze komen terug in de groenvakken. Er wordt een oplossing gezocht voor de bomen die ernstige wortelopdruk veroorzaken. Het kan zijn dat er bomen moeten worden gekapt. Deze worden (elders) vervangen. Het blijft een 15km zone. De inritten vanuit De Brink worden versmald.
  De bewonerscommissie wil graag voor elke brink een eigen boomsoort kiezen om de brinken elk een eigen karakter te geven. De nieuwe bomen komen als aanvulling op de bomen die er al staan  646000
 • Onderdeel van het basisplan herinrichting

  Abdijbrink

  231000
  231000
  0
  3477

  Abdijbrink


  De bestrating wordt vernieuwd. De klinkers die opnieuw te gebruiken zijn, worden gebruikt in de parkeervakken. Het parkeren wordt gestructureerd en duidelijk aangegeven. Het blijft mogelijk om aan twee zijden van de weg te parkeren. Om de parkeervakken heen komen groenvakken met bomen. Er wordt een oplossing gezocht voor de bomen die ernstige wortelopdruk veroorzaken. Het kan zijn dat er bomen moeten worden gekapt. Deze worden (elders) vervangen. Het blijft een 15km zone. De inritten vanuit De Brink worden versmald.
  De bewonerscommissie wil graag voor elke brink een eigen boomsoort kiezen om de brinken elk een eigen karakter te geven. De nieuwe bomen komen als aanvulling op de bomen die er al staan  231000
 • Onderdeel van het basisplan herinrichting

  Zuiderbrink

  413000
  413000
  0
  3476

  Zuiderbrink


  De bestrating wordt vernieuwd. De klinkers die opnieuw te gebruiken zijn, worden gebruikt in de parkeervakken. De stenen heuvel verdwijnt. Het parkeren wordt gestructureerd en duidelijk aangegeven. Bij de ingang van de Zuiderbrink komen extra parkeerplaatsen. Om de parkeervakken heen komen groenvakken met bomen. Er wordt een oplossing gezocht voor de bomen die ernstige wortelopdruk veroorzaken. Het kan zijn dat er bomen moeten worden gekapt. Deze worden (elders) vervangen. Het blijft een 15km zone. De inritten vanuit De Brink worden versmald.
  De bewonerscommissie wil graag voor elke brink een eigen boomsoort kiezen om de brinken elk een eigen karakter te geven. De nieuwe bomen komen als aanvulling op de bomen die er al staan  413000
 • Onderdeel van het basisplan herinrichting

  Noorderbrink

  394000
  394000
  0
  3475

  Noorderbrink


  De bestrating wordt vernieuwd. De klinkers die opnieuw te gebruiken zijn, worden gebruikt in de parkeervakken. Het parkeren wordt gestructureerd en duidelijk aangegeven. Om de parkeervakken heen komen groenvakken met bomen. Er wordt een oplossing gezocht voor de bomen die ernstige wortelopdruk veroorzaken. Bij een aantal bomen wordt de groeiplaats verbeterd. Het kan zijn dat er bomen moeten worden gekapt. Deze worden (elders) vervangen. Het blijft een 15km zone. De inritten vanuit De Brink worden versmald.
  De bewonerscommissie wil graag voor elke brink een eigen boomsoort kiezen om de brinken elk een eigen karakter te geven. De nieuwe bomen komen als aanvulling op de bomen die er al staan.  394000

Login om verder te gaanAnnuleren