logo

De Brinken Knapt Op

De Brinken Knapt Op

284 bewoners hebben gestemd

Van 9 april t/m 30 april konden bewoners van De Brinken stemmen op hun favoriete extra projecten voor het opknappen van de wijk. Er hebben 284 bewoners gestemd. Dat is 24,53% van het aantal bewoners van De Brinken dat mocht stemmen. Daarnaast hebben in die drie weken 547 mensen de website bekeken.

Deze projecten hebben jullie gekozen

Hieronder zie je eerst welke projecten de bewonerscommissie heeft gekozen voor het herinrichten van de wijk. Daarna zie je welke extra projecten de meeste stemmen kregen van bewoners. De keuze laat zien wat bewoners belangrijk vinden voor de wijk. Iedere stemmer kon maximaal 3 projecten kiezen. Vervolgens kon iedereen 5 extra stemmen geven aan de projecten van zijn voorkeur. Zo kon er extra gewicht worden gegeven aan een project. Dit verklaart waarom het aantal stemmen dat je in de uitslag ziet, hoger is dan het aantal bewoners dat heeft gestemd.

Hoe gaat het nu verder?

Op basis van deze uitslag gaat de gemeente nu het opknapplan voor de wijk verder uitwerken. De projecten die binnen het budget passen komen in het opknapplan. Lees hier meer over op de pagina uitleg.

Loading...

 • Gekozen door bewonerscommissie

  Noorderbrink

  394000
  394000
  1
  3475

  Noorderbrink


  De bestrating wordt vernieuwd. De klinkers die opnieuw te gebruiken zijn, worden gebruikt in de parkeervakken. Het parkeren wordt gestructureerd en duidelijk aangegeven. Om de parkeervakken heen komen groenvakken met bomen. Er wordt een oplossing gezocht voor de bomen die ernstige wortelopdruk veroorzaken. Bij een aantal bomen wordt de groeiplaats verbeterd. Het kan zijn dat er bomen moeten worden gekapt. Deze worden (elders) vervangen. Het blijft een 15km zone. De inritten vanuit De Brink worden versmald.
  De bewonerscommissie wil graag voor elke brink een eigen boomsoort kiezen om de brinken elk een eigen karakter te geven. De nieuwe bomen komen als aanvulling op de bomen die er al staan.  394000
 • Gekozen door bewonerscommissie

  Het Molenpark

  22000
  22000
  2
  3486

  Het Molenpark


  Het Molenpark is een mooie groene ruimte die nu weinig gebruikt wordt. Het is een plek waar de oudere kinderen goed kunnen spelen. Maar ook waar ouderen goed moeten kunnen wandelen. Een plek waar je activiteiten met de buurt kunt doen. Het bosplantsoen langs de rand van het Molenpark is verwaarloosd. Door de uitgegroeide struiken is er een gevoel van onveiligheid. Het bosplantsoen wordt uitgedund zodat het water weer zichtbaar en bereikbaar wordt. Dan kunnen ook de aanlegsteigers weer gebruikt worden. Ook komt er een pannaveldje. Het pad wordt verhard met klinkers zodat het beter begaanbaar wordt.
  De bewonerscommissie vindt het een goed idee dat er iets gedaan wordt aan de sociale veiligheid. Het bosplantsoen wordt dan ook aantrekkelijk voor kinderen om er te spelen en hutten te bouwen. De bewonerscommissie geeft aan dat er ook speelmogelijkheden moeten zijn voor de oudere kinderen in de wijk. Het Molenpark is daar geschikt voor.  22000
 • Gekozen door bewonerscommissie

  De Brink Zuid

  239000
  239000
  3
  3484

  De Brink Zuid


  De Brink is nu een asfaltweg waar aan beide zijden geparkeerd wordt. Het wordt als onveilig ervaren, omdat er hard wordt gereden en de weg te smal is voor gebruik door auto’s en fietsers. De weg moet tweerichting verkeer blijven. Door het parkeren te organiseren aan een kant van de weg in parkeervakken wordt de weg rustiger en veiliger. De parkeervakken krijgen klinkers. De weg wordt ingericht als 30km weg. Bij de aansluiting met de Kraayensteinlaan kunnen nieuwe bomen worden geplant. Ook komen er bomen bij de entrees naar de brinken.
  Bij de aansluiting aan de Kraayensteinlaan is ruimte voor het planten van nieuwe bomen.  239000
 • Gekozen door bewonerscommissie

  De Brink Noord

  199000
  199000
  4
  3483

  De Brink Noord


  De Brink is te breed voor een 30km zone. De rijbaan wordt versmald. Aan de kant van de woningen deels groen geplant en deels ingericht met extra parkeerplaatsen.  199000
 • Gekozen door bewonerscommissie

  Kastanjepleintje Zuiderbrink

  34000
  34000
  5
  3482

  Kastanjepleintje Zuiderbrink


  Op dit pleintje wordt meer groen geplant rondom de kastanjeboom. Er is ook ruimte voor extra parkeerplekken.
  Dit pleintje wordt niet gebruikt als ontmoetingsplek. Daarom wordt er groen geplant en komt er enkel een pad. Bankjes plaatsen is niet nodig.  34000
 • Gekozen door bewonerscommissie

  Speelplek Noorderbrink - Zuiderbrink

  156000
  156000
  6
  3481

  Speelplek Noorderbrink - Zuiderbrink


  Dit pleintje wordt opgeknapt en er wordt meer groen geplant. De wortelopdruk wordt opgelost. Het verdiepte gedeelte krijgt hellingbanen zodat het beter bereikbaar wordt. Dit is meteen een speelaanleiding voor kinderen. Ook worden er nieuwe speeltoestellen geplaatst die gebruikt kunnen worden door de jongste kinderen (0-6 jaar) en oudere kinderen (6-12 jaar).
  De bewonerscommissie heeft aangegeven dat er vooral kinderen van 6-12 jaar spelen en dat de behoefte aan een speeltoestel voor de jongste kinderen 0-6 jaar onderzocht moet worden.  156000
 • Gekozen door bewonerscommissie

  Plein Molenwiek

  179000
  179000
  7
  3480

  Plein Molenwiek


  Het plein bij het wijkcentrum de Molenwiek is erg versteend. Deze ruimte kan veel beter benut worden als het wijkcentrum deze ruimte gebruikt voor buitenactiviteiten. Het plein wordt zo ingericht dat deze plek hiervoor geschikt is. Ook wordt er meer groen geplant. De plantvakken krijgen zitranden.
  De bewonerscommissie heeft aan het wijkcentrum gevraagd welke activiteiten ook buiten plaats kunnen vinden.  179000
 • Gekozen door bewonerscommissie

  Collectieve ruimtes

  638000
  638000
  8
  3479

  Collectieve ruimtes


  Het voetgangersgebied in de wijk krijgt een duidelijke vormgeving. Zo wordt helder waar de route loopt. Op de pleintjes aan deze route, de collectieve ruimtes voor en achter, kunnen verschillende speelaanleidingen voor jong (hinkelpad, knikkerpotje) en oud (schaaktafel) worden toegevoegd. Deze zijn nog te kiezen door de bewoners.  638000
 • Gekozen door bewonerscommissie

  Molenbrink

  646000
  646000
  9
  3478

  Molenbrink


  De bestrating wordt vernieuwd. De klinkers die opnieuw te gebruiken zijn, worden gebruikt in de parkeervakken. Het parkeren wordt gestructureerd en duidelijk aangegeven Om de parkeervakken heen komen groenvakken met bomen. . De bomen van het bestaande parkeerterrein worden weggehaald. Deze komen terug in de groenvakken. Er wordt een oplossing gezocht voor de bomen die ernstige wortelopdruk veroorzaken. Het kan zijn dat er bomen moeten worden gekapt. Deze worden (elders) vervangen. Het blijft een 15km zone. De inritten vanuit De Brink worden versmald.
  De bewonerscommissie wil graag voor elke brink een eigen boomsoort kiezen om de brinken elk een eigen karakter te geven. De nieuwe bomen komen als aanvulling op de bomen die er al staan  646000
 • Gekozen door bewonerscommissie

  Abdijbrink

  231000
  231000
  10
  3477

  Abdijbrink


  De bestrating wordt vernieuwd. De klinkers die opnieuw te gebruiken zijn, worden gebruikt in de parkeervakken. Het parkeren wordt gestructureerd en duidelijk aangegeven. Het blijft mogelijk om aan twee zijden van de weg te parkeren. Om de parkeervakken heen komen groenvakken met bomen. Er wordt een oplossing gezocht voor de bomen die ernstige wortelopdruk veroorzaken. Het kan zijn dat er bomen moeten worden gekapt. Deze worden (elders) vervangen. Het blijft een 15km zone. De inritten vanuit De Brink worden versmald.
  De bewonerscommissie wil graag voor elke brink een eigen boomsoort kiezen om de brinken elk een eigen karakter te geven. De nieuwe bomen komen als aanvulling op de bomen die er al staan  231000
 • Gekozen door bewonerscommissie

  Zuiderbrink

  413000
  413000
  11
  3476

  Zuiderbrink


  De bestrating wordt vernieuwd. De klinkers die opnieuw te gebruiken zijn, worden gebruikt in de parkeervakken. De stenen heuvel verdwijnt. Het parkeren wordt gestructureerd en duidelijk aangegeven. Bij de ingang van de Zuiderbrink komen extra parkeerplaatsen. Om de parkeervakken heen komen groenvakken met bomen. Er wordt een oplossing gezocht voor de bomen die ernstige wortelopdruk veroorzaken. Het kan zijn dat er bomen moeten worden gekapt. Deze worden (elders) vervangen. Het blijft een 15km zone. De inritten vanuit De Brink worden versmald.
  De bewonerscommissie wil graag voor elke brink een eigen boomsoort kiezen om de brinken elk een eigen karakter te geven. De nieuwe bomen komen als aanvulling op de bomen die er al staan  413000
 • Gekozen door bewonerscommissie

  De Brinkpad

  120000
  120000
  12
  3485

  De Brinkpad


  Het De Brinkpad is een groene langzaam verkeersroute door de wijk. De groenzone is verwaarloosd. Het voorstel is om de groenzone terug te brengen tot de oorspronkelijke breedte. De groenzone is een belangrijke verbindingen tussen de groenstructuren van de wijk. Er worden meer verschillende soorten groen geplant voor meer biodiversiteit.
  De groenzone is op veel plekken smaller geworden door uitbreiding van de tuinen. Onderzocht moet worden of het mogelijk is om deze groenzone weer terug te brengen naar de oorspronkelijke breedte.  120000
 • Op gestemd door bewoners

  Natuurlijke oevers

  30000
  413 stemmen
  30000
  13
  3470

  Natuurlijke oevers


  Langs het water aan de Noordoostzijde, de Noordzijde en de Zuidwestzijde van de wijk zijn watergangen met een bosplantsoen. Het water is op een aantal plekken niet meer zichtbaar en ‘beleefbaar’. Ook worden er natuurlijke oevers aangelegd. Die zijn gemakkelijk in het onderhoud.
  De bewonerscommissie is een groot voorstander van het stimuleren van biodiversiteit. Vanuit de gemeente en het Hoogheemraadschap moet nog wel gecheckt worden waar de natuurlijke oevers het beste gerealiseerd kunnen worden.  30000
 • Op gestemd door bewoners

  Opknappen bosplantsoen langs het water

  21000
  378 stemmen
  21000
  14
  3471

  Opknappen bosplantsoen langs het water


  Langs het water aan de Noordoostzijde, de Noordzijde en de Zuidwestzijde van de wijk zijn watergangen met een bosplantsoen. Het water is op een aantal plekken niet meer zichtbaar en ‘beleefbaar’. Door het plantsoen uit te dunnen, komt er meer licht op het water. Dat is goed voor de waterkwaliteit.
  De bewonerscommissie is een groot voorstander van het stimuleren van de biodiversiteit. Het uitdunnen van het bosplantsoen kan betekenen dat er bomen moeten verdwijnen.  21000
 • Op gestemd door bewoners

  Plek voor ontmoeten jong en oud

  15000
  201 stemmen
  15000
  15
  3472

  Plek voor ontmoeten jong en oud


  Deze plek aan het water is geschikt om elkaar te ontmoeten. Er moeten tegels worden recht leggen. Daarnaast moet het groen worden gesnoeid, zodat er meer zicht komt op het water. Ook wordt er een hellingbaan gemaakt zodat de plek goed toegankelijk is en blijft voor minder validen.
  Deze plek kan wel een opknapbeurt gebruiken. Oudere bewoners zitten er graag. Door de nieuwe inrichting is er meer sociale controle mogelijk.  15000
 • Op gestemd door bewoners

  Fitness Molenpark

  7000
  200 stemmen
  7000
  16
  3467

  Fitness Molenpark


  Het Molenpark is een mooie omgeving om te bewegen voor jong en oud. Fitnessapparaten kunnen door iedereen worden gebruikt om actief te blijven.  7000
 • Op gestemd door bewoners

  Spelen voor en achter voor jonge kinderen

  4000
  160 stemmen
  4000
  17
  3468

  Spelen voor en achter voor jonge kinderen


  De collectieve ruimten van De Brink worden ingericht als plekken om elkaar te ontmoeten en om activiteiten te houden doen voor jong en oud. Kinderen kunnen door de hele wijk speelaanleidingen vinden die verwerkt zijn in de tegels. Deze plekken worden met elkaar verbonden door een looproute (voetgangersgebied).
  De bewonerscommissie vindt dit een erg leuk idee maar er moet wel zorgvuldig gekeken worden waar de aanleidingen worden geplaatst. De plekken worden gekozen in overleg met de omwonenden.  4000
 • Op gestemd door bewoners

  Picknickbanken Molenpark

  27750
  109 stemmen
  27750
  18
  3465

  Picknickbanken Molenpark


  Het Molenpark is een mooie omgeving voor ontmoetingsplekken. Dit kan gefaciliteerd worden door picknickbanken te plaatsen. De banken kunnen gebruikt worden bij een buurt-BBQ, een wijkactiviteit en voor gewoon gezellig samen zijn. De 3 banken worden om het veld geplaatst.
  De bewonerscommissie wil graag meer sociale contacten in de wijk. Door picknickbanken te plaatsen, is het makkelijker om een activiteitenprogramma in het Molenpark te programmeren.  27750
 • Op gestemd door bewoners

  Halfpipe Molenpark

  6500
  106 stemmen
  6500
  19
  3466

  Halfpipe Molenpark


  In het Molenpark is ruimte voor een speelvoorziening voor de oudere kinderen (12 – 18 jaar) uit de buurt. Een halfpipe is een goede speelvoorziening voor de jeugd.
  De bewonerscommissie heeft aangegeven dat ze graag een speelplek en speelmogelijkheden willen voor de wat oudere kinderen. Daar leent de ruimte van het Molenpark zich goed voor. Maar dan moeten er wel voorzieningen zijn. De bewonerscommissie geeft de voorkeur aan een pannaveldje. Dit is al toegevoegd aan het basisplan.  6500
 • Op gestemd door bewoners

  Spelen voor en achter ouderen

  13000
  82 stemmen
  13000
  20
  3469

  Spelen voor en achter ouderen


  De collectieve ruimten van De Brink worden ingericht als plekken om elkaar te ontmoeten en om activiteiten te houden voor jong en oud. Ook voor ouderen zijn ‘speelaanleidingen’ mogelijk. Op plekken voor en achter de woningen kunnen fitnessapparaten en vaste schaaktafels worden geplaatst. Deze plekken worden met elkaar verbonden door de langzaam verkeersroute.
  De bewonerscommissie vindt dit een erg leuk idee maar er moet wel zorgvuldig gekeken worden waar de aanleidingen worden geplaatst. Bijvoorbeeld niet voor de voordeur van een woning.  13000
 • Op gestemd door bewoners

  Vergroenen bestaande pergola’s

  750
  39 stemmen
  750
  21
  3473

  Vergroenen bestaande pergola’s


  De langzaam verkeersroute door de wijk heeft een aantal pergola’s. Deze zijn niet allemaal mooi begroeid. Door de bodem te verbeteren en nieuwe klimmers te planten, geven deze doorgangen de wijk een heel groene aanblik.
  Er moeten goede afspraken gemaakt worden over het beheer van de klimplanten.  750
 • Op gestemd door bewoners

  Pergola’s toevoegen

  5000
  34 stemmen
  5000
  22
  3474

  Pergola’s toevoegen


  De langzaam verkeersroute door de wijk is heeft een aantal pergola’s. Er zijn doorgangen waar nog geen pergola’s staan. Daar kunnen pergola’s worden toegevoegd zodat de langzaam verkeersroute nog groener wordt.
  Er moeten goede afspraken gemaakt worden over het beheer van de klimplanten.  5000

Login om verder te gaanAnnuleren